Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2947
Title: Особливості реалізації нелінійних опорів в системах цифрової обробки сигналів
Authors: Євчук, О. В.
Ровінський, В. А.
Стрілецький, Ю. Й.
Keywords: числове моделювання
цифровий хвилевий фільтр
цифрова обробка сигналів
численное моделирование
цифровой волновой фильтр
цифровая обработка сигналов
numerical modeling
wave digital filters
digital signal processing
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Особливості реалізації нелінійних опорів в системах цифрової обробки сигналів / О. В. Євчук, В. А. Ровінський, Ю. Й. Стрілецький // Методи та прилади контролю якості. - 2011. - № 27. - С. 91-95.
Abstract: Показано, що імітація нелінійних елементів електронної техніки є надзвичайно важливою задачею в цифровій обробці сигналів при проектуванні діагностичної апаратури. До програм, які реалізують функції імітації, ставляться вимоги максимальної швидкодії обробки сигналів і високої стійкості отриманих результатів. Розглянутий підхід дозволяє успішно розв’язати поставлені завдання. При цьому пропонується застосовувати модифікований метод цифрових хвилевих фільтрів, які до цього часу використовувалися при моделюванні лінійних селективних схем.
Показано, что иммитация нелинейных эментов электронной техники является чрезвычайно важной задачей цифровой обработки сигналов при проектировании диагностической аппаратуры. К программам, которые реализуют функции иммитации предьявляются требования максимальной скорости обработки сигналов и высокой устойчивости полученных результатов. Рассмотренный подход позволяет успешно решить поставленные задачи. При этом предлагается использовать модифицированный метод цифровых волновых фильтров, которые до этого времени использовались для моделирования линейных селективных схем.
Non-linear electronics elements simulation is very important problem of digital signal processing in design of diagnostic apparatus. The software implementing these functions is required of maximum speed and high robustness of results. The method proposed in this article allows efficient solving of such tasks by using of modified wave digital filter method which was previously used in linear selective circuits modeling.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2947
ISSN: 1993-9981
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2011 - № 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2930p.pdf456.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.