Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3029
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКарпаш, М. О.-
dc.date.accessioned2017-02-03T08:39:57Z-
dc.date.available2017-02-03T08:39:57Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationКарпаш, М. О. Вища інженерна освіта фахівців нафтогазового комплексу в умовах сталого енергетичного розвитку / М. О. Карпаш // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 3. - С. 190-194.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3029-
dc.description.abstractБурхливий розвиток науки і техніки, третя технологічна революція, прагнення українського суспільства стати на шлях до європейської інтеграції, до інноваційного розвитку економіки вимагає серйозного удосконалення змісту, форм і методів підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Тому необхідно визначити предмет, мету, засоби, процес (спосіб, технологію) та результати інженерної діяльності з урахуванням викликів сталого розвитку перед суспільством. Важливим моментом є визначення критеріїв інженерної діяльності. На сучасному етапі вагомими також є інтелектуальні ресурси даної діяльності і компоненти компетентності інженера: базові, особистісні, соціальні та професійні. У результаті проведеного аналізу запропоновано структуру навчального курсу для інженерних спеціальностей «Методологія інженерної діяльності в умовах сталого розвитку».uk_UA
dc.description.abstractThe rapid development of science and technology, the third technological revolution, Ukrainian society’s striving for European integration and innovative economic development requires serious improvement of content, forms and methods for engineering personnel training. Therefore, it is necessary to define the subject, purpose, means, process (technique and technology) and results of engineering with consideration for sustainable development challenges of society. The crucial point is to define criteria for engineering. In recent times it is also important to address to intellectual resources of engineering and components of engineer’s competence: basic, personal, social and professional The analysis suggested the structure of the training course for engineers "Methodology of engineering for sustainable development."uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectєвропейська інтеграціяuk_UA
dc.subjectінноваційний розвитокuk_UA
dc.subjectпідготовка фахівцівuk_UA
dc.subjectінтелектуальні ресурсиuk_UA
dc.subjecteuropean integrationuk_UA
dc.subjectinnovative developmentuk_UA
dc.subjectpersonnel traininguk_UA
dc.subjectintellectual resourcesuk_UA
dc.titleВища інженерна освіта фахівців нафтогазового комплексу в умовах сталого енергетичного розвиткуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3719p.pdf358.26 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.