Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/363
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПетренко, В. П.-
dc.contributor.authorКісь, С. Я.-
dc.contributor.authorІльницький, Д. Є.-
dc.date.accessioned2016-07-04T11:29:53Z-
dc.date.available2016-07-04T11:29:53Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationПетренко, В. П. Компаративний аналіз практики розвитку та наукових досліджень туристичної діяльності / В. П. Петренко, С. Я. Кісь, Д. Є. Ільницький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 1. - С. 109-116.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/363-
dc.description.abstractВ статті приведено результати розвитку туристичної галузі України протягом 2000-2013 pp., які продемонстрували необхідність здійснення як практичних заходів, так і проведення теоретико-методологічних досліджень, спрямованих на розширення можливостей впливу туризму на економіку країни. Результати аналізу теоретичних досліджень за напрямками: теорія туристичної діяльності, рекреація та туристичний потенціал України, економіка та менеджмент туризму дали можливість сформулювати уточнене трактування дефініції „туризм", пов'язати категорії „рекреаційний потенціал" та „інтелектуальний потенціал", ідентифікувати понятгя „опосередкована економічна вигода від туризму".uk_UA
dc.description.abstractThe article presents the results of tourist industry development in Ukraine within 2000-2013, which prove the necessity to convey both practical and theoretical researches, aiming to enhance the impact of tourism on the country's economy. The results of the theoretical investigations analysis in the sphere of tourism theory, recreation and tourism potential in Ukraine, economy and management of tourism helps formulate the proper interpretation of the definition "tourism", link categories "recreational potential" and "intellectual potential" as well as identify the concept "mediated economic befit of tourism".uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectтуризмuk_UA
dc.subjectтуристичний потенціалuk_UA
dc.subjectтуристичний продуктuk_UA
dc.subjectінтелектуальний потенціалuk_UA
dc.subjecttourismuk_UA
dc.subjecttouristic potentialuk_UA
dc.subjecttouristic productuk_UA
dc.subjectintellectual potentialuk_UA
dc.titleКомпаративний аналіз практики розвитку та наукових досліджень туристичної діяльностіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4969p.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.