Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3982
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГорошко, А. В.-
dc.date.accessioned2017-04-20T12:24:19Z-
dc.date.available2017-04-20T12:24:19Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationГорошко, Андрій Володимирович Комп'ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / А. В. Горошко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с. - 16-17.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3982-
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена створенню нових методик і технічних засобів неруйнівного контролю і діагностики технічного стану деталей і конструкцій методом акустичної емісії. Для визначенням координат дефектів при діагностуванні технічних об’єктів різноманітної форми теоретично розв’язані задачі лінійної, площинної і просторової локації джерел акустичної емісії і для їх реалізації створено засіб на ,базі, трьох модифікованих приладів АФ-15 і комп’ютеру. В роботі розроблено методику неруйнівного діагностування технічного стану зварних з’єднань чавуну СЧ-4 в процесі тверднення розплаву. Шляхом занурення контрольованого об’єкту і ПЕП в акустопрозоре однорідне середовище вперше значно точніше вирішено задачу визначення координат дефектів у конструкціях зі складною неоднорідною поверхнею. Знайдено кореляційні залежності між характеристиками міцності деяких деталей машин та енергією сигналів АЕ, накопиченою упродовж безпечного навантаження. Розроблені методики і засоби були застосовані для діагностування технічного стану важелів автонавантажника, повітрозбірника і кулеподібних ємностей для зберігання і транспортування природного газу.uk_UA
dc.description.abstractДиссертационная работа посвящена созданию новых методик и технических средств неразрушающего контроля и диагностики технического состояния деталей и конструкций методом акустической эмиссии. Для диагностирования технических объектов, схематизированных брусами, оболочками и массивами, теоретически решены задачи линейной, плоскостной и пространственной локации источников акустической эмиссии.uk_UA
dc.description.abstractDissertation is devoted to creation of new methods and technologies for nondestructive technical testing and diagnostics of details and structures by acoustic emission method. Methods for linear, planar and space location of acoustic emission sources and system, which consists from three modified instruments AF-15 and computer in one measuring train, are created to locate defects in objects of various shape during technical diagnostics. In dissertation method for nondestructive technical diagnostics of weld joints of cast iron SH-4 while smelt hardening is worked out. Method for high precision location of structures having heterogeneous surface is developed through dipping controlled object into acoustic transparent homogeneous medium. Correlation between strength characteristics and energy of acoustic emission accumulated during nondestructive testing is found. Developed methods and instruments have been implemented for technical diagnostics of levers of loader, cylindrical air-tank, spherical high-pressure tanks set on the gas-refuelling car.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газуuk_UA
dc.subjectакустична емісіяuk_UA
dc.subjectнеруйнівний контрольuk_UA
dc.subjectдіагностикаuk_UA
dc.subjectлокаціяuk_UA
dc.subjectміцністьuk_UA
dc.subjectдефектuk_UA
dc.subjectконструкціяuk_UA
dc.subjectакустическая эмиссияuk_UA
dc.subjectнеразрушающий контрольuk_UA
dc.subjectдиагностикаuk_UA
dc.subjectлокацияuk_UA
dc.subjectпрочностьuk_UA
dc.subjectдефектuk_UA
dc.subjectконструкцияuk_UA
dc.subjectacoustic emissionuk_UA
dc.subjectnondestructive testinguk_UA
dc.subjectdiagnosticsuk_UA
dc.subjectlocationuk_UA
dc.subjectstrengthuk_UA
dc.subjectdefectuk_UA
dc.subjectstructuresuk_UA
dc.titleКомп'ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкційuk_UA
dc.title.alternativeComputer acoustic emission technical diagnostics of details and structuresuk_UA
dc.typeAutoreferatuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
as1057.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.