Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4971
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКозак, Л.-
dc.date.accessioned2017-09-11T06:22:50Z-
dc.date.available2017-09-11T06:22:50Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationКозак, Л. Пластичність металів і нестійкість кристалічної гратки : монографія / Л. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 146 с.uk_UA
dc.identifier.isbn966–694–023–Х-
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4971-
dc.description.abstractУ монографії викладені нові погляди на явище пластичності з використанням уявлень про нестійкість кристалічної гратки. Розглядається протилежна загальноприйнятим поглядам точку зору, відповідно якої ідеальна кристалічна гратка пластичних твердих тіл є нестійкою відносно малих зсувних деформацій по деяким кристалографічним напрямам. Тому зсув атомних площин у такій ідеальній гратці може здійснюватися при дуже низьких значеннях зсувних напружень або у відсутність їх. Але у реальних кристалах опір деформації зсуву, що спостерігається, зумовлений присутністю дефектів і, передусім, тонкого поверхневого шару, а у полікристалах – границями зерен та блоків. Вважається, що стійкість і нестійкість кристалічної гратки, тобто схильність її до пластичної деформації, пов’язана з симетрією потенціалу міжатомної взаємодії, яка у свою чергу залежить від розподілу валентних електронів у просторі, тобто залежить від електронної структури твердих тіл. Умови стійкості і нестійкості обговорюються на двовимірній моделі кристалічної гратки, в якій міжатомна взаємодія описується сферично симетричним потенціалом і враховується взаємодія не тільки перших сусідів, але й наступних, а також вплив внутрішньої енергії гратки. У такій гратці перші атоми сусіда дещо зближені і між ними виникає сила відштовхування, яка урівноважується силою притягання між атомами і їх другими сусідами. Таке розміщення атомів відповідає мінімуму енергії кристалічної гратки. Залежно від зовнішніх чинників – тиску і температури одна і таж кристалічна гратка може бути, як стійкою так і нестійкою.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.titleПластичність металів і нестійкість кристалічної граткиuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
614.doc1.94 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.