Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5019
Title: Греко-католицька церква. Початки підпілля
Authors: Концур-Карабінович, Н. М.
Issue Date: 2011
Publisher: Нова зоря
Citation: Концур-Карабінович, Н. М. Греко-католицька церква. Початки підпілля : монографія / Н. М. Концур-Карабінович. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2011. - 220 с.
Abstract: Монографія присвячена важливій проблемі стосунків між Українською греко-католицькою церквою і радянським комуністичним режимом після включення західноукраїнських земель до складу Радянського Союзу. З нових позицій висвітлено початки переходу УГКЦ на підпільне становище. Детально розглянуто антиунійну політику радянського тоталітарного режиму та процес ліквідації Української греко-католицької церкви відповідними органами влади на західноукраїнських землях упродовж 40-х років ХХ ст. Розкрито місце і роль Львівського собору 1946 року як головного організаційного заходу, за допомогою якого комуністична влада прагнула знищити Греко-католицьку церкву і насадити взамін церковно-духовну монополію Російської православної церкви. В монографії показано сутність світоглядного конфлікту між тоталітарною державою і національною церквою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5019
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2573.doc1.01 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.