Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5352
Title: Природно-техногенна безпека гідроекосистем
Authors: Архипова, Л. М.
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Архипова, Л. М. Природно-техногенна безпека гідроекосистем : монографія / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 355 с.
Abstract: В монографії обґрунтовані наукові основи природно-техногенної безпеки гідроекосистем, розглянуті фундаментальні властивості гідроекологічного середовища, досліджені просторово-часові закономірності змін кількісної і якісної складової гідроекологічного потенціалу рік Карпатського регіону, запропоновані результати картографічного і математичного моделювання. Розроблена класифікація антропогенних впливів на гідроекосистеми. Запропонована ієрархічна класифікація природно-техногенних гідроекосистем. Викладені в роботі результати досліджень містять нові теоретичні дані щодо екологічної оцінки гідроекосистем. Розглянуті концептуальні та методичні засади безпеки гідроекосистем на прикладах реалізації та практичного впровадження для різних інвестиційних проектів господарської діяльності промислових об’єктів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5352
ISBN: 978-966-694-138-4
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2384.pdf7.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.