Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5354
Title: Пристрій для локального формування покриттів із електроліту на довгомірних деталях
Authors: Роп'як, Л. Я.
Бурда, М. Й.
Рогаль, О. В.
Стрілецький, Ю. Й.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 114372 С2 Україна, МПК С25D 19/00, С25D 17/12, С25D 7/04. Пристрій для локального формування покриттів із електроліту на довгомірних деталях / Роп’як Л. Я., Бурда М. Й., Рогаль О. В., Стрілецький Ю. Й. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2016 00557 ; заявлено 25.01.16 ; опубл. 11.07.16, Бюл. № 13. – 5 с.
Abstract: Об'єкт винаходу: пристрій для локального формування покриттів із електроліту на довгомірних деталях. Галузь застосування: винахід належить до галузі гальванотехніки і може бути використаний для локального формування покриттів на довгомірних деталях, наприклад алюмінієвих бурильних трубах. Суть винаходу: пристрій для локального формування покриттів із електроліту на довгомірних деталях, який містить гальванічну ванну, два електроди, один із яких - деталь, джерело живлення, засіб для перемішування електроліту, новим є те, що пристрій додатково містить два ущільнюючі елементи, розміщені опозитно у наскрізних отворах, виконаних у вертикальних стінках ванни, крім того, перфорований електрод, виконаний у вигляді циліндра з двома конусами на краях і встановлений коаксіально до поверхні довгомірної деталі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5354
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114372.pdf188.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.