Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПалійчук, У. Ю.-
dc.date.accessioned2017-11-07T13:59:33Z-
dc.date.available2017-11-07T13:59:33Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationПередумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті євроінтеграційних намірів України / У. Ю. Палійчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 1. - С. 97-106.uk_UA
dc.identifier.issn2409–0948-
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5416-
dc.description.abstractВ статті розглядаються особливості регуляторної політики в умовах переходу до нових моделей функціонування енергетичних ринків в контексті їх лібералізації та реформування відповідно до європейської моделі функціонування ринків енергоресурсів, визначаються передумови такого переходу. Важливою умовою лібералізації енергетичних ринків є запровадження на законодавчій основі реформування системи ціноутворення на енергоресурси, знаходження балансу між соціальними пріоритетами та економічною доцільністю. Адаптація українського законодавства до енергетичного законодавства ЄС має сприяти створенню прозорих та конкурентних енергетичних ринків України, інтегрованих до європейських. Розглядаються особливості функціонування ринку електроенергії за сучасною моделлю «енергетичного пулу» та в умовах переходу до нової моделі. Встановлюється, що перехід на нову модель функціонування ринку електроенергії України в частині відновлюваної енергетики передбачає збереження всіх гарантованих державою привілеїв для ВДЕ, зберігається механізм оплати «зелених» тарифів у відповідності до законодавства.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются особенности регуляторной политики в условиях перехода к новым моделям функционирования энергетических рынков в контексте их либерализации и реформирования в соответствии с европейской моделью функционирования рынков энергоресурсов, определяются предпосылки такого перехода. Важным условием либерализации энергетических рынков является введение на законодательной основе реформирования системы ценообразования на энергоресурсы, нахождения баланса между социальными приоритетами и экономической целесообразностью. Адаптация украинского законодательства к энергетическому законодательству ЕС должна способствовать созданию прозрачных и конкурентных энергетических рынков Украины, интегрированных в европейские. Рассматриваются особенности функционирования рынка электроэнергии по современной модели «энергетического пула» и в условиях перехода к новой модели. Устанавливается, что переход на новую модель функционирования рынка электроэнергии Украины в части возобновляемой энергетики предусматривает сохранение всех гарантированных государством привилегий для ВИЭ, сохраняется механизм оплаты «зеленых» тарифов в соответствии с законодательством.uk_UA
dc.description.abstractThis article reviews the features of regulatory policy in conditions of transition to new models of energy market functioning, in the context of liberalization and reforming in accordance with the European model, prerequisites for such a transition are defined . An important condition for the liberalization of energy markets is the introduction of legislation to reform the basis of energy pricing, finding the balance between social priorities and economic feasibility. The adaptation of Ukrainian legislation to EU energy legislation should facilitate the development of transparent and competitive energy market in Ukraine, integrated into the European. The functioning features of the current "energy pool" electricity market model are examined, as well as under the transition to a new model. It is established that the transition to a new model of the electricity market of Ukraine in renewable energy sector involves protection of state-guaranteed privileges for renewable energy, "green" tariff payment mechanism remains in accordance with the law.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectенергетичний секторuk_UA
dc.subjectринок електроенергіїuk_UA
dc.subjectреформуванняuk_UA
dc.subjectлібералізаціяuk_UA
dc.subjectмодель ринкуuk_UA
dc.subjectрегуляторuk_UA
dc.subjectэнергетический секторuk_UA
dc.subjectрынок электроэнергииuk_UA
dc.subjectреформированиеuk_UA
dc.subjectлиберализацияuk_UA
dc.subjectмодель рынкаuk_UA
dc.subjectрегуляторuk_UA
dc.subjectenergy sectoruk_UA
dc.subjectelectricity marketuk_UA
dc.subjectreformsuk_UA
dc.subjectliberalizationuk_UA
dc.subjectmarket modeluk_UA
dc.subjectthe regulatoruk_UA
dc.titleПередумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті євроінтеграційних намірів Україниuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4799p.pdf992.5 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.