Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5484
Title: Кредитування підприємств курортно-рекреаційної сфери
Authors: Гуменюк, В. В.
Keywords: курортно-рекреаційна сфера
кредитування підприємств
банківський кредит
фінансовий лізинг
корпоративні облігації
курортно-рекреационная сфера
кредитование предприятий
банковский кредит
финансовый лизинг
корпоративные облигации
Issue Date: 2015
Citation: Гуменюк В. В. Кредитування підприємств курортно-рекреаційної сфери / В. В. Гуменюк // Фінансовий простір. - 2015. - № 3. - С. 248-254.
Abstract: У статті розкрито проблемні аспекти кредитування підприємств з урахуванням галузевої специфіки функціонування курортно-рекреаційної сфери. Проаналізовано ключові чинники зниження темпів та зменшення обсягів банківського кредитування. Окреслено сучасні тенденції, проблемні сторони та перспективи активізації небанківського кредитування підприємств курортно-рекреаційної сфери.
В статье раскрыто проблемные аспекты кредитования предприятий с учетом отраслевой специфики функционирования курортно-рекреационной сферы. Проанализированы ключевые факторы снижения темпов и уменьшение объемов банковского кредитования. Определены современные тенденции, проблемные стороны и перспективы активизации небанковского кредитования предприятий курортно-рекреационной сферы.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5484
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6094p.pdf125.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.