Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5598
Title: Аналіз ефективності поліноміальних оцінок параметрів лінійної регресії при симетричному розподілі негаусових помилок
Authors: Заболотній, С. В.
Рудь, М. П.
Ткаченко, О. М.
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Заболотній, С. В. Аналіз ефективності поліноміальних оцінок параметрів лінійної регресії при симетричному розподілі негаусових помилок / С. В. Заболотній, М. П. Рудь, О. М. Ткаченко // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 130-131.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5598
Appears in Collections:Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6187p.pdf382.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.