Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6252
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКарпаш, О. М.-
dc.contributor.authorРибіцький, І. В.-
dc.contributor.authorКарпаш, М. О.-
dc.contributor.authorБанахевич, Р. Ю.-
dc.date.accessioned2018-08-09T07:58:55Z-
dc.date.available2018-08-09T07:58:55Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationПат. 106840 C2 Україна, МПК G01F 23/00, G01F 23/28, G01F 23/296. Пристрій для вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу / Карпаш О. М., Рибіцький І. В., Карпаш М. О., Банахевич Р. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2013 09982 ; заявлено 12.08.13 ; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3. – 9 с. : іл.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6252-
dc.description.abstractВинахід належить до галузі технологічних вимірювань і може бути використаний для визначення фактичного рівня рідини у порожнинах технологічних газопроводів. Пристрій для вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу складається з ультразвукового п'єзоелектричного перетворювача та вимірювального блока та оснащений акустичним блоком, встановленим на газопроводі з ущільненням гумовою манжетою, в корпусі якого з можливістю контакту з поверхнею газопроводу встановлені датчик температури та ультразвуковий п'єзоелектричний перетворювач, який притиснутий до поверхні газопроводу пружиною та має у місці контакту увігнуту акустичну призму, при цьому вимірювальний блок розміщений над поверхнею землі, з'єднаний з акустичним блоком через з'єднувач, що вмонтований в колонку електрохімічного захисту, та містить модуль, в основу роботи якого покладено алгоритм визначення рівня рідини за максимумами побудованої огинаючої кривої динаміки проходження ультразвукових хвиль та дійсним значенням температури рідини. Реалізація запропонованого пристрою дозволить проводити вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу з високою точністю та забезпечить можливість вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу меншого за 10,6 см без порушення суцільності стінки трубопроводу та його розкопування.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавна служба інтелектуальної власності Україниuk_UA
dc.titleПристрій для вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводуuk_UA
dc.typePatentuk_UA
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106840.pdf354.88 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.