Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6380
Title: Пристрій для герметизації муфтових з’єднань труб
Authors: Копей, В. Б.
Копей, Б. В.
Костур, Б. М.
Стеліга, І. І.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 55847 А Україна, МПК Е21В 17/04. Пристрій для герметизації муфтових з’єднань труб / Копей В. Б., Копей Б. В., Костур Б. М., Стеліга І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002075586 ; заявлено 8.07.2002. ; опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для герметизації муфтового з'єднання труб, який встановлюється між торцями труб і являє собою циліндричну втулку, середня частина якої має розточки і проточки, які чергуються по її довжині, який відрізняється тим, що середня частина виконана у вигляді пружинної гофри.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6380
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55847 A.pdf73.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.