Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВоробйов, М. С.-
dc.contributor.authorКвас, М. І.-
dc.contributor.authorВоробйов, В. М.-
dc.date.accessioned2018-10-22T11:15:06Z-
dc.date.available2018-10-22T11:15:06Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationПат. 76238 С2 Україна, МПК E21B 10/22, F16C 19/49. Опора шарошки долота / Воробйов М. С., Квас М. І., Воробйов В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20040604267 ; заявлено 03.06.2004. ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. – 2 с. : іл.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6421-
dc.description.abstractОпора шарошки долота, яка містить корпус шарошки, цапфу, кульки та ролики, яка відрізняється тим, що ролики виконані на периферійних частинах конічними з вершиною конуса на осі обертання шарошки і з фасонно-вгнутою поверхнею обертання в середній частині та розміщені між кульками з боку корпусу шарошки з можливістю контакту з кульками фасонно-вгнутою частиною в двох точках, рознесених вздовж осі ролика протилежно від меридіанного перерізу кульок таким чином, що радіуси ролика в цих точках в площині, перпендикулярній площині його обертання, більші за радіус кульки в 1,05-1,1 рази, а на буртиках цапфи виконані внутрішні проточки з можливістю взаємодії коченням з конічними частинами роликів з боку, протилежного точці взаємодії цапфи з кульками.uk_UA
dc.publisherДержавна служба інтелектуальної власності Україниuk_UA
dc.titleОпора шарошки долотаuk_UA
dc.typePatentuk_UA
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76238 С2.pdf134.39 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.