Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6468
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБеккер, М. В.-
dc.contributor.authorШимко, Р. Я.-
dc.contributor.authorСеменцов, Г. Н.-
dc.contributor.authorБляут, Ю. Є.-
dc.contributor.authorГіренко, С. Г.-
dc.contributor.authorПетеш, М. О.-
dc.contributor.authorСукач, О. В.-
dc.contributor.authorРепета, А. Ф.-
dc.date.accessioned2018-10-29T10:55:13Z-
dc.date.available2018-10-29T10:55:13Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationПат. 89302 С2 Україна, МПК F04D 27/02. Спосіб захисту компресора від помпажу / Беккер М. В., Шимко Р. Я., Семенцов Г. Н., Бляут Ю. Є., Гіренко С. Г., Петеш М. О., Сукач О. В., Репета А. Ф. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200807810 ; заявлено 09.06.2008. ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. – 3 с. : іл.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6468-
dc.description.abstractСпосіб захисту компресора від помпажу, що включає вимірювання параметрів, які характеризують робочий режим компресора, визначають за ним координати робочої точки компресора, визначають віддаленість їх від заданої величини і пропорційно їй змінюють стан органів управління компресора, який відрізняється тим, що вимірюють відповідними давачами перепад тиску на конфузорі нагнітача, швидкість обертів силової турбіни газотурбінного приводу та нагнітача, вібропереміщення горизонтальне задньої опори нагнітача, вібропереміщення вертикальне задньої опори нагнітача, вібропереміщення горизонтальне передньої опори нагнітача, вібропереміщення вертикальне передньої опори нагнітача, осьовий зсув нагнітача, де вихід кожного давача з'єднаний з відповідними входами АЦП, сигнали з яких надходять в програмний модуль контролера, який забезпечує алгоритмічну обробку кожного з сигналів за індивідуальним каналом та миттєве порівняння кожного поточного значення сигналу з усередненим попереднім значенням, яке обчислене з таблиці контролерного стека за певний проміжок часу, яке враховується алгоритмом для обрахування нового середнього значення кожного параметра при надходженні кожного чергового по такту, після чого визначають коефіцієнт параметра як співвідношення усередненого значення певного параметра за таблицею стека до поточного значення контрольованого параметра від давача, перевищення якого над наперед заданим коефіцієнтом за певним параметром класифікується алгоритмом як ознака наявності помпажних коливань за параметром і заноситься в оперативну таблицю запам'ятовування, де, при виникненні ознак наявності помпажних відхилень не менше ніж за чотирма параметрами, формується сигнал про наявність помпажу в компресорі, який подають на виконавчі органи САК.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавна служба інтелектуальної власності Україниuk_UA
dc.titleСпосіб захисту компресора від помпажуuk_UA
dc.typePatentuk_UA
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89302 C2.pdf211.55 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.