Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6508
Title: Вібросито для очищення бурового розчину
Authors: Шкіца, Л. Є.
Яцишин, Т. М.
Лях, М. М.
Федоляк, Н. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 101928 С2 Україна, МПК B01D 33/03, E21B 21/06, B08B 15/00, B07B 1/28, B07B 1/42, B07B 1/55, B65G 27/00. Вібросито для очищення бурового розчину / Шкіца Л. Є., Яцишин Т. М., Лях М. М., Федоляк Н. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201206535 ; заявлено 29.05.2012. ; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. – 6 с. : іл.
Abstract: Вібросито для очищення бурового розчину належить до обладнання для очищення рідини від механічних домішок, зокрема бурового розчину від твердої фази (шламу), і може бути використана в нафтогазовидобувній, вугільній та гірничозбагачувальній галузі. Вібросито для очищення бурового розчину містить нерухому основу з вмонтованою ванною і зливним люком, завантажувальний бункер, віброраму з викидною частиною, вібратором і сіткою, що з'єднана з нерухомою основою за допомогою пружних амортизаторів. Віброрама додатково над сіткою оснащена захисним, наприклад, пластиковим екраном із подовженим кінцем, що огинає викидну частину вібросита, який по боках закріплений з внутрішньої сторони віброрами направляючими планками. Крім того екран може бути виконаний складаним і у складеному стані з можливістю фіксації в одному з кінців направляючих планок. Використання винаходу дозволить зменшити випаровування бурового розчину та забезпечити часткову ізоляцію його парів, за рахунок локалізації простору над сіткою, де буде створено мікроклімат перенасичення парами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6508
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101928 С2.pdf261.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.