Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6601
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧерчата, А. О.-
dc.date.accessioned2018-12-06T12:03:33Z-
dc.date.available2018-12-06T12:03:33Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationЧерчата, А. О. Формування показників результативності та ефективності бізнес-процесів на основі концепції Balanced Scorecard (BSC) / А. О. Черчата // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 137-143.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6601-
dc.description.abstractУ статті запропоновано проаналізувати та оцінити результативність та ефективність бізнес-процесів підприємства, оскільки результативність та ефективність визначають різні аспекти функціонування бізнес-процесів. В дослідженні обґрунтовано, що для оцінки результативності та ефективності операційних бізнес-процесів підприємства доцільне застосування чотирьох критеріїв (фінансово-економічного, виробничого (ресурсного), критерію зовнішньої інтеграції, організаційного), які є складовими адаптованої до галузі збалансованої системи показників (BSC). Для кожного запропонованого критерію були сформовані певні оціночні показники результативності та ефективності з урахуванням специфіки кожного операційного бізнес-процесу підприємства.uk_UA
dc.description.abstractThe article analyses and estimates performance and efficiency of enterprise’s business processes, as performance and efficiency defines different aspects of business processes functioning. The investigation states, that four criteria using (financial and economic criterion, manufacturing (resource) criterion, external integration criterion, organizational criterion), that are the part of the adapted to field balanced scorecard are useful to estimate performance and efficiency of enterprise’s operating business processes. Definite performance and efficiency estimating activities were formed for each proposed criterion, considering peculiarities of each enterprise’s operating business processes.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectефективністьuk_UA
dc.subjectрезультативністьuk_UA
dc.subjectпоказникиuk_UA
dc.subjectкритеріїuk_UA
dc.subjectбізнес-процесиuk_UA
dc.subjectсистема збалансованих показниківuk_UA
dc.subjectefficiencyuk_UA
dc.subjectperformanceuk_UA
dc.subjectactivitiesuk_UA
dc.subjectindicesuk_UA
dc.subjectcriteriauk_UA
dc.subjectbusiness processesuk_UA
dc.subjectbalanced scorecarduk_UA
dc.titleФормування показників результативності та ефективності бізнес-процесів на основі концепції Balanced Scorecard (BSC)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5760p.pdf722.65 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.