Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6612
Title: Спосіб боротьби з осипаннями та обвалюваннями стінок свердловини
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Бейзик, О. С.
Кирчей, О. І.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 107970 U Україна, МПК C09K 8/50, E21B 33/13. Спосіб боротьби з осипаннями та обвалюваннями стінок свердловини / Оринчак М. І., Чудик І. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 00072 ; заявлено 04.01.16 ; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12. – 3 с.
Abstract: Спосіб боротьби з осипаннями та обвалюваннями стінок свердловини здійснюється звичайним способом буріння. На стінки свердловини поверх фільтраційної кірки під час буріння наносять спеціальну герметизуючу речовину, що знижує проникність фільтраційної кірки до нуля та зберігає стійкість горизонтів, схильних до осипань та обвалювань.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6612
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107970.pdf156.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.