Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6672
Title: Пристрій для вимірювання натягу пасів
Authors: Костриба, І. В.
Мосора, Ю. Р.
Гарасимів, Г. В.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 24213 U Україна, МПК G01L 5/00. Пристрій для вимірювання натягу пасів / Костриба І. В., Мосора Ю. Р., Гарасимів Г. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200700657 ; заявлено 22.01.2007 ; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для вимірювання натягу пасів, що містить підпружинений шток, на якому нанесено шкалу зусилля, навантажуючий елемент, траверсу з упорами, що виконаний з можливістю осьового переміщення, який відрізняється тим, що додатково введено циліндричний корпус з нанесеною на ньому шкалою стріли прогину, центральний упор з'єднаний з циліндричним корпусом, який виконаний з можливістю взаємодії із контрольованим пасом, а траверса розміщена перпендикулярно по відношенню до гілок пасів, а її упори встановлені на суміжні паси, до того ж навантажувальний елемент виконаний у вигляді двох важелів, розташованих симетрично відносно штока.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6672
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24213.pdf165.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.