Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6692
Title: Спосіб випробування матеріалів на знос
Authors: Дрогомирецький, Я. М.
Богатчук, І. М.
Прунько, І. Б.
Богатчук, Ю. І.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 34522 U Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб випробування матеріалів на знос / Дрогомирецький Я. М., Богатчук І. М., Прунько І. Б., Богатчук Ю. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200804166 ; заявлено 02.04.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб випробовування матеріалів на знос, згідно з яким зразок закріплюють у зразкотримачі і встановлюють контакт його поверхні із контрзразком, який відрізняється тим, що спочатку отримують зразок, для чого до сирої (невулканізованої) гуми додають абразивний матеріал - кварцовий пісок, перемішують отриману масу і вулканізують, після чого сформований зразок встановлюють в зразкотримачі, виконаному у формі зрізаної втулки, і періодично переміщують в осьовому напрямку, вводячи в зону контакту рухомого металевого контрзразка незношену частину нерухомого зразка.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6692
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34522.pdf91.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.