Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6717
Title: Спосіб розробки нафтового покладу
Authors: Михайлюк, В. Д.
Кондрат, Р. М.
Мороз, Л. Б.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 43593 U Україна, МПК E21B 43/18, E21B 43/32. Спосіб розробки нафтового покладу / Михайлюк В. Д., Кондрат Р. М., Мороз Л. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200902382 ; заявлено 17.03.2009 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб розробки нафтового покладу, що передбачає послідовне нагнітання в пласт через нагнітальні(у) свердловини(у) води, загусника і витискного агента та відбір пластової продукції з видобувних свердловин, якийвідрізняється тим, що промиті водою зони пласта визначають за аналізом розробки покладу або нагнітанням індикаторних рідин, у нагнітальні(у) свердловини(у) нагнітають загусник, при цьому видобувні свердловини, що дренують промиті водою зони, експлуатують на форсованому режимі відбору пластової продукції, а з інших видобувних свердловин припиняють відбір пластової продукції, потім у нагнітальні(у) свердловини(у) нагнітають витискний агент, причому видобуток пластової продукції із свердловин, що дренували промиті водою зони, припиняють або зменшують у 2-3 рази, видобуток пластової продукції з непрацюючих свердловин максимально збільшують, як витискний агент використовують або воду, або розчин поверхнево-активних речовин (ПАР) загальною концентрацією від 0,03 до 5,0%, або розчин полімеру концентрацією 0,02-0,05%, або суміш розчину ПАР загальною концентрацією від 0,03 до 5,0% і полімеру концентрацією 0,02-0,05%, що нагнітаються у вигляді облямівки величиною від 40 до 60% від об'єму нафтонасичених пор пласта, який знаходиться під впливом нагнітальної свердловини, причому її потім проштовхують у пласті водою. 2. Спосіб за п. 1, якийвідрізняється тим, що у витискному агенті використовують як полімер -біополімери або поліакриламід, а як поверхнево-активну речовину - неіоногенні ПАР або їх суміші з аніонними ПАР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6717
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43593.pdf115.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.