Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6751
Title: Пристрій для видалення і руйнування піщаної пробки
Authors: Кондрат, О. Р.
Дячук, Н. С.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 58826 U Україна, МПК E21B 37/00. Пристрій для видалення і руйнування піщаної пробки / Кондрат О. Р., Дячук Н. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201011886 ; заявлено 07.10.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для руйнування і видалення піщаної пробки, що складається з корпусу, в якому розміщений перекидний клапан, який відрізняється тим, що додатково містить стержні з обмежувачами руху, встановлені із можливістю вертикального і обертового переміщення, які розміщені в приварених ззовні корпусу направляючих трубках, що закриті зверху, а у верхній частині трубок зі сторони корпусу виконані бокові отвори.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6751
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58826.pdf124.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.