Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6754
Title: Паливна система пересувної парогенераторної установки
Authors: Козак, Ф. В.
Богатчук, І. М.
Процюк, Б. Д.
Богатчук, Ю. І.
Липчей, О. В.
Богатчук, М. І.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 60228 U Україна, МПК F22B 1/18. Паливна система пересувної парогенераторної установки / Козак Ф. В., Богатчук І. М., Процюк Б. Д., Богатчук Ю. І., Липчей О. В., Богатчук М. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201014866 ; заявлено 13.12.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Паливна система пересувної парогенераторної установки, що містить паровий котел зі змійовиками, пристрій пальника з форсунками і запальним пристроєм, паливний бак, шестерінчастий паливний насос, регулюючу арматуру і фільтри, яка відрізняється тим, що в паливну систему додатково введено паливний бак, в якому знаходиться альтернативне паливо, наприклад сивушне масло, електромагнітні вентилі, суматор потоку і температурні датчики, які встановлені безпосередньо біля баків з паливом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6754
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60228.pdf189.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.