Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6828
Title: Підводний колтюбінговий апарат
Authors: Айсауї, Адел
Овецький, С. О.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 86001 U Україна, МПК F17D 1/065. Підводний колтюбінговий апарат / Айсауї Адел, Овецький С. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 07095; заявлено 05.06.2013 ; опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23. – 5 с. : іл.
Abstract: Підводний колтюбінговий апарат складається з систем енергетичного забезпечення, забортних пристроїв, загальносуднових пристроїв, засобів життєзабезпечення і рятування, управління, навігації і зв'язку, додаткового зовнішнього обладнання, систем баластування і додаткової плавучості, міцного (внутрішнього) корпуса і легкого (зовнішнього) корпуса. У ньому для забезпечення ремонтних робіт на глибоководних свердловинах встановлено колтюбінгову установку і система енергозабезпечення включає газогенератори.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6828
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86001.pdf203.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.