Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБурда, М. Й.-
dc.contributor.authorРоп’як, Л. Я.-
dc.contributor.authorБурда, Ю. М.-
dc.contributor.authorРогаль, О. В.-
dc.contributor.authorПерепічка, В. В.-
dc.contributor.authorВитвицький, В. С.-
dc.date.accessioned2019-01-23T14:14:13Z-
dc.date.available2019-01-23T14:14:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПат. 117625 C2 Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб випробування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку / Бурда М. Й., Роп’як Л. Я., Бурда Ю. М., Рогаль О. В., Перепічка В. В., Витвицький В. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2017 00398 ; заявлено 16.01.17 ; опубл. 27.08.18, Бюл. № 16. – 9 с. : іл.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6884-
dc.description.abstractОб'єкт винаходу: спосіб випробовування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку. Галузь застосування: випробовувальна техніка для трибологічних досліджень матеріалів та покриттів. Суть винаходу: спосіб, що включає встановлення циліндричного зразка із матеріалу, що досліджується, відносно циліндричного кільцевого притира шляхом суміщення його осі з радіусом-вектором циліндричного кільцевого притира, який обертається навколо вертикальної осі та має осцилююче осьове переміщення, створення навантаження між торцевою поверхнею циліндричного зразка і кільцевим притиром та подачу частинок абразиву в зону тертя. Циліндричному зразку надають обертання навколо його осі, розміщують відносно циліндричного кільцевого притира таким чином, що вісь циліндричного зразка знаходиться у площині, паралельній до осі обертання циліндричного кільцевого притира, і зміщена відносно осі обертання кільцевого притира в напрямку вектора його лінійної швидкості, направленого всередину клиноподібної щілини, утвореної між робочою поверхнею циліндричного кільцевого притира і торцевою поверхнею зразка, при цьому величину зміщення при контакті циліндричного зразка із внутрішньою (зовнішньою) робочою поверхнею визначають із виразу.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавна служба інтелектуальної власності Україниuk_UA
dc.titleСпосіб випробування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошаркуuk_UA
dc.typePatentuk_UA
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117625.pdf334.66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.