Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6900
Title: Пристрій для ліквідації прихоплень бурильної колони
Authors: Крижанівський, Є. І.
Оринчак, М. І.
Білецький, Я. С.
Різничук, А. І.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 129155 U Україна, МПК E21B 33/00, E21B 33/138. Пристрій для ліквідації прихоплень бурильної колони / Крижанівський Є. І., Оринчак М. І., Білецький Я. С., Різничук А. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2018 03713 ; заявлено 06.04.18 ; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для ліквідації прихоплень бурильних труб складається з талевої системи і домкрата, що створюють у верхній частині бурильної колони сили розтягу, причому між стопорним кільцем домкрата і талевим канатом, що з'єднаний з гакоблоком талевої системи, додатково створюється сила стиску у нижній частині бурильної колони.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6900
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129155.pdf257.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.