Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7026
Title: Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок
Authors: Бабчук, С. М.
Issue Date: 2004
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бабчук, Сергій Миронович Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 12.11.04 / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ, 2004. - 186 с.
Abstract: Метою роботи є обгрунтування та розробка методу контролю енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок для підвищення ефективності процесу буріння свердловин на нафту і газ шляхом побудови математичних і структурних моделей контролю енергетичних показників приводу ротора бурових установок з дизельним силовим приводом та розробки алгоритмів контролю. Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі задачі: - створити теоретичні засади контролю енергетичних показників приводу ротора бурових установок (БУ) з груповим дизельним силовим приводом (ДСП); - удосконалити математичні моделі енергетичних показників приводу ротора БУ з ДСП введенням у них елементів нечіткої логіки; - удосконалити структурну модель системи контролю енергетичних показників приводу ротора БУ з ДСП за рахунок використання інформації про швидкість обертання вала на виході з дизельного силового приводу і швидкість обертання вала приводу стола ротора; - скласти алгоритм контролю енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок на основі пристрою, який формує контрольований сигнал у реальному часі; - покращити метрологічні характеристики технічних засобів контролю енергетичних показників приводу ротора БУ з ДСП і провести повірку демонстраційного зразка розробленого приладу; - провести оцінку характеристик контролю енергетичних показників приводу ротора БУ з ДСП. Об* єкт дослідження - привід ротора бурових установок від дизельних силових агрегатів, що використовується для буріння свердловин на нафту і газ. Предмет дослідження - методи контролю енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7026
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d249.pdf8.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.