Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7037
Title: Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими нафтопродуктами на залізниці
Authors: Безовська, М. С.
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Безовська, Марина Сергіївна Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими нафтопродуктами на залізниці : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 19.03.14 / М. С. Безовська. - Дніпропетровськ, 2014. - 198 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки та забезпечення раціонального поводження з нафтовміщуючими відходами. Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішені завдання: • вивчити особливості утворення нафтовмісних відходів на залізниці та надати оцінку небезпечності відбракованих олив і відходів нафтошламів з точки зору їх впливу на навколишнє середовище та людину, дослідити сучасні методи поводження з відпрацьованими оливами і технологічними шламами з метою розробки екологічно безпечного оптимального для умов залізничних підприємств; • дослідити існуючі технології регенерації відпрацьованих олив, зокрема метод з використанням сульфатної кислоти, розробити новий метод регенерації відпрацьованих моторних олив з використанням принципів ресурсозбереження та технологічності; • запропонувати новий метод очистки олив, для якого встановити залежності ступеню освітлення моторних олив від кількості та співвідношення реагентів, а також отримати кінетичні залежності освітлення моторних олив після використання запропонованого методу; • запропонувати метод розділення нафтовмісних технологічних шламів, а також отримати кінетичні залежності ступеню розділення технологічних шламів після використання запропонованого методу; • розробити загальну еколого-хіммотологічну схему поводження з нафтопродуктами на залізниці та виконати техніко-економічне обґрунтування обраних технологій. Об’єкт дослідження - процеси утилізації та відновлення нафтовмісних відходів. Предмет дослідження - екологічна безпека залізниць та раціональне поводження з нафтовміщуючими відходами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7037
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d541.pdf30.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.