Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7038
Title: Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора
Authors: Міщук, Б. М.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Міщук, Богдан Михайлович Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 01.07.16 / Б. М. Міщук. - Івано-Франківськ, 2016. - 192 с.
Abstract: Метою дослідження є удосконалення технології видобування нафти і розроблення методу одночасного проектування технологічних параметрів розробки покладу та газліфтного фонтанування свердловин зі змінним газовим фактором за умов самоузгодження роботи пласта та свердловини. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі основні задачі: 1. Проаналізувати існуючі підходи до розробки нафтових родовищ при режимі розчиненого газу, результати дослідження процесів фільтрації газонафтової суміші і проектування фонтанної експлуатації свердловин. 2. Розробити метод, методику та комп'ютерну програму для проектування технологічних параметрів процесу газліфтного фонтанування та показників розробки нафтового покладу в умовах самоузгодження двох ланок системи "поклад-свер дловина". 3. Удосконалити технологію видобування нафти в умовах самоузгодження процесів у покладі при режимі розчиненого газу та у свердловині при газліфтному фонтануванні за змінного газового фактора. 4. Провести експериментальне числове дослідження впливу фазових проникностей на процес розробки покладу, порівняти результати розрахунків за аналітичним і числовим методами визначення показників розробки нафтових родовищ на режимі розчиненого газу. 5. Обґрунтувати універсальну залежність зміни дебіту свердловини в часі на основі об'єднаного закону Вейбулла-Макегама. 6. Розв'язати задачу оптимізації режимів роботи діючих фонтанних свердловин і розробити метод визначення вибійного тиску за наявності перешкод для інструментального вимірювання у стовбурі свердловини з метою контролю за роботою діючих фонтанних свердловин. Об'єкт дослідження - технологія видобування нафти фонтанними свердловинами при режимі розчиненого газу. Предмет дослідження - спільна робота нафтового покладу і фонтанної свердловини. Методи дослідження. Удосконалення технології видобування нафти і метод одночасного проектування технологічних параметрів розробки покладу та газліфтного фонтанування свердловин зі змінним газовим фактором за умов узгодження роботи пласта та свердловини створено на основі теоретичних досліджень та числових експериментів із застосуванням сучасного ліцензованого програмного забезпечення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7038
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d576.pdf33.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.