Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГавадзин, Н. О.-
dc.date.accessioned2021-01-15T09:30:09Z-
dc.date.available2021-01-15T09:30:09Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationГавадзин, Наталія Олегівна Економічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 18.04.13 / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ, 2012. - 250 с. : рис., табл. - 188-205.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334-
dc.description.abstractМетою роботи є вдосконалення методу та створення системи контролю зародження та розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях. Для реалізації даної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити наступні задачі: 1) проаналізувати існуючі методи та засоби контролю процесу зародження та розвитку мікротріщин, застосування яких дозволяє здійснювати такий контроль в напружено - деформованих конструкціях; 2) дослідити зміни енергетичних процесів, що виникають під час структурних перетворень у металах конструкції, яка перебуває у напружено-деформованому стані. Встановити інформативний параметр, що характеризує процес зародження мікротріщини; 3) побудувати і програмно реалізувати математичну термодинамічну модель, котра дозволить за зміною температури на поверхні металічної напружено-деформованої конструкції оцінювати зародження та розвиток мікротріщини. Провести експериментальні дослідження на підтвердження одержаних залежностей інформативного параметра від глибини залягання мікротріщин; 4) провести модельне оцінювання універсальних залежностей між параметрами, що описують структурні перетворення під час зародження, накопичення та розвитку мікротріщин, в тому числі від прикладеного навантаження. 5) розробити систему контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях та визначити її основні метрологічні характеристики; 6) розробити програмне забезпечення системи контролю для оцінки розвитку мікротріщин.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectнафтогазові підприємстваuk_UA
dc.subjectшкідливі впливиuk_UA
dc.subjectеколого-економічний збитокuk_UA
dc.subjectприродоохоронні інвестиціїuk_UA
dc.subjectоцінкаuk_UA
dc.subjectефективністьuk_UA
dc.subjectмеханізмuk_UA
dc.subjectнефтегазовые предприятияuk_UA
dc.subjectвредные воздействияuk_UA
dc.subjectэколого-экономический ущербuk_UA
dc.subjectприродоохранные инвестицииuk_UA
dc.subjectинвестиционная оценкаuk_UA
dc.subjectэффективностьuk_UA
dc.subjectмеханизмuk_UA
dc.subjectoil and gas companiesuk_UA
dc.subjectharmful influencesuk_UA
dc.subjectenvironmental and economic damageuk_UA
dc.subjectenvironmental investmentsuk_UA
dc.subjectassessmentuk_UA
dc.subjectefficiencyuk_UA
dc.subjectprocedureuk_UA
dc.titleЕкономічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємствuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d469.pdf20.36 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.