Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8342
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГончарук, М. І.-
dc.date.accessioned2021-02-02T08:39:36Z-
dc.date.available2021-02-02T08:39:36Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationГончарук, Микола Іванович Зменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 10.12.03 / М. І. Гончарук. - Івано-Франківськ, 2003. - 164 с. - 121-133.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8342-
dc.description.abstractВизначення головних причин втрат природного газу та розробка ефективних методів їх зменшення в трубопроводах низького та середнього тиску . Досягнення мети вимагає розв'язання таких задач: 1. Розробка ефективної методики дослідження корозійних процесів на підземних ділянках газопроводів та створення комп'ютеризованої установки для корозійно-механічних випробовувань. 2. Розробка методики дослідження впливу температури навколишнього та робочого середовищ на покази побутових лічильників газу. 3. Дослідження деформівної системи „труба - ґрунтовий масив" методами механіки підземних споруд та механіки корозійного руйнування з метою оцінки стабільності фізико-механічних властивостей матеріалу газопроводу в процесі експлуатації і виявлення причин розгерметизації. 4. Удосконалення способу обліку витрат природного газу, який протікає по одному газопроводу, шляхом розширення діапазону вимірювань із забезпеченням вимог достатності нижньої і верхньої границь вимірювань. 5. Теоретичні та експериментальні дослідження процесів теплообміну робочого і навколишнього середовищ при обліку газу та розробка номограм для визначення поправочних температурних коефіцієнтів до обсягів споживання газу. 6. Експериментальне обґрунтування доцільності використання лічильників газу в трубопроводах низького та середнього тиску. Об'єкт дослідження - газопроводи низького та середнього тиску. Предмет дослідження - втрати природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску. Методи дослідження. Комплексні дослідження деформівної системи „труба - ґрунтовий масив" проводили сучасними методами механіки підземних споруд та механіки корозійного руйнування, а також за розробленою і апробованою методикою корозійно-механічних випробовувань матеріалу газопроводів з комп'ютерною реєстрацією параметрів процесу повзучості та обробкою експериментальних даних у середовищі Origin 6.0, Axum 5.0, Statistica 6.0 та інших спеціалізованих програмних пакетів. Дослідження достовірності і точності обліку газу здійснювали з використанням теорій: теплопровідності, тепломасообміну, розширень, обслуговування складних систем, переносу, а також за розробленою методикою дослідження впливу температури навколишнього та робочого середовищ на покази побутових лічильників газу, яка дозволяє отримати високу точність та достовірність результатів експерименту.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectгазопровідuk_UA
dc.subjectмісцева корозіяuk_UA
dc.subjectкорозійна повзучістьuk_UA
dc.subjectномінальні діаграми деформаціїuk_UA
dc.subjectлічильники газуuk_UA
dc.subjectвитрати газуuk_UA
dc.subjectвтрати газуuk_UA
dc.subjectгазопроводuk_UA
dc.subjectместная коррозияuk_UA
dc.subjectкоррозионная ползучестьuk_UA
dc.subjectноминальные диаграммы деформацииuk_UA
dc.subjectсчетчики газаuk_UA
dc.subjectрасход газаuk_UA
dc.subjectпотери газаuk_UA
dc.subjectgasmainuk_UA
dc.subjectlocal corrosionuk_UA
dc.subjectcorrosion creepinguk_UA
dc.subjectnominal diagrams of deformationuk_UA
dc.subjectgas metersuk_UA
dc.subjectexpenses of the gasuk_UA
dc.titleЗменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тискуuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d228.pdf15.46 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.