Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8405
Title: Підвищення довговічності робочих органів електровідцентрових насосів для видобутку нафти
Authors: Заміховська, О. Л.
Keywords: відцентровий насос
ступінь насоса
зносостійкість
тривимірна модель
робоче колесо
моделювання
сірий модифікований чавун
виливки
центробежный насос
ступень насоса
износостойкость
трехмерная модель
рабочее колесо
моделирование
серый модифицированный чугун
отливки
rotary pump
pump stage
wearing capacity
three-dimensional model
rotor wheel
modelling
grey modified cast iron
foundry goods
tolerance
Issue Date: 2007
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Заміховська, Олена Леонідівна Підвищення довговічності робочих органів електровідцентрових насосів для видобутку нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 02.10.07 / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ, 2007. - 202 с. - 151-160.
Abstract: Мета роботи полягає в кратному підвищенні довговічності робочих органів УЕВН конструктивними та технологічними методами. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: - встановити закономірності зношування РО та їхній вплив на довговічність установок УЕВН, що експлуатуються на нафтопромислах НТВ У "Чернігівнафтогаз"; - розробити стендове та методичне забезпечення експериментальних досліджень з підвищення довговічності РО УЕВН; - встановити вплив конструктивних і технологічних факторів на довговічність РО УЕВН; - змоделювати вплив зміни конструктивних параметрів РО на технічні характеристики УЕВН; - встановити закономірності зміни конструктивних параметрів РК і НА, виготовлених з модифікованого чавуну, при різних методах їх термічної обробки; - розробити конструкцію РО ступеня насоса підвищеної довговічності; - провести порівняльні промислові випробування УЕВН з секціями, зібраними із серійних СН та розроблених робочих органів СН підвищеної довговічності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8405
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d306.pdf10.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.