Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗаячук, Я. І.-
dc.date.accessioned2021-02-19T09:21:55Z-
dc.date.available2021-02-19T09:21:55Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationЗаячук, Ярослав Іванович Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з урахуванням їх технічного стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 16.06.09 / Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ, 2009. - 229 с. - 213-229.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8408-
dc.description.abstractМeтою даної роботи с підвищення ефективності керування технологічним процесом компримування природного газу шляхом зменшення споживання паливного газу із врахуванням реального технічного стану газоперекачувального обладнання. Досягнення вказаної мети вимагає вирішення таких задач: 1. Проаналізувати існуючі методи і засоби оптимального керування процесом компримування природного газу. 2. Розробити метод ранжирування газоперекачувальних агрегатів за їх технічним станом. 3. Побудувати адекватні процесу компримування природного газу математичні моделі. 4. Розвинути спосіб розв'язку задачі оптимізації роботи паралельно працюючих агрегатів з врахуванням їх технічного стану, обмежень на технологічні параметри та впливу навколишнього середовища для економії паливного газу. 5. Па основі отриманих емпіричних моделей, алгоритмів ранжирування та оптимізації розробити систему оптимального керування процесом комиримування природного газу та її програмне забезпечення. 6. Розроблені алгоритми і програми оптимального керування адаптувати для промислового використання в системах контролю і керування процесом компримування природного газу. 7. Випробувати розроблений демонстраційний прототип системи оптимального керування у виробничих умовах та оцінити очікуваний економічний ефект від її використання.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectкомпресорна станціяuk_UA
dc.subjectнагнітачіuk_UA
dc.subjectнечітка логікаuk_UA
dc.subjectматематичні моделіuk_UA
dc.subjectоптимізаціяuk_UA
dc.subjectкомпрессорная станцияuk_UA
dc.subjectцентробежные компрессорыuk_UA
dc.subjectнечеткая логикаuk_UA
dc.subjectматематические моделиuk_UA
dc.subjectоптимизацияuk_UA
dc.subjectcompressor stationuk_UA
dc.subjectmodelsuk_UA
dc.subjectoptimizationuk_UA
dc.subjectadaptationuk_UA
dc.subjectalgorithms control system fuzzyuk_UA
dc.subjectcontrol systemuk_UA
dc.subjectfuzzyuk_UA
dc.titleОптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з урахуванням їх технічного стануuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d340.pdf25.28 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.