Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8423
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗорін, Д. О.-
dc.date.accessioned2021-02-19T13:35:30Z-
dc.date.available2021-02-19T13:35:30Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationЗорін, Денис Олексійович Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 20.06.08 / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ, 2008. - 293 с. - 265-293.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8423-
dc.description.abstractМета і завдання дослідження: оцінити техногенний вплив на екологічний стан довкілля Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України, майбутнього національного природного парку та рекреаційно-туристичного використання території. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 1. На основі виконаних попередніми авторами геоекологічних досліджень проаналізувати існуючі методи екологічних оцінок та обґрунтувати, що нового запропонує дисертант. 2. Розробити геоінформаційну постійно діючу екологічну систему досліджуваної території та комплексно оцінити еколого-геохімічними методами максимально можливу кількість компонентів довкілля та параметрів впливу забруднюючих речовин. 3. Вдосконалити розрахункові та графічні методи визначення еколого-геохімічних показників: фонових і аномальних вмістів, ізоконцентрат та ін. 4. Дослідити зв'язки між геохімічними елементами у різних середовищах довкілля та визначити техногенну складову екологічного стану. 5. Виконати геоекологічне районування та провести аналіз його зв'язку з ландшафтним районуванням. Обґрунтувати науково-теоретичні, організаційні та практичні умови функціонування Дністровського каньйону як природоохоронної території та рекреаційно-туристичного об'єкту.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectекологічний аудитuk_UA
dc.subjectеколого-геохімічні картиuk_UA
dc.subjectгеохімічні коефіцієнти і показникиuk_UA
dc.subjectекологічний моніторингuk_UA
dc.subjectсумарні показники забрудненняuk_UA
dc.subjectмоделювання та прогнозування стану довкілляuk_UA
dc.subjectекологічний коридорuk_UA
dc.subjectэкологический аудитuk_UA
dc.subjectэколого-геохимические картыuk_UA
dc.subjectеохимические коэффициенты и показателиuk_UA
dc.subjectэкологический мониторингuk_UA
dc.subjectсуммарные показатели загрязненияuk_UA
dc.subjectмоделирование и прогноз состояния окружающей средыuk_UA
dc.subjectэкологический коридорuk_UA
dc.subjectecological-geochemical mapsuk_UA
dc.subjectgeochemical coefficients and indexesuk_UA
dc.subjectecological monitoringuk_UA
dc.subjecttotal indexes of contaminationuk_UA
dc.subjectdesigns and prognostication the condition of the environmentuk_UA
dc.subjectecological corridoruk_UA
dc.titleЕколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі Україниuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d328.pdf88.32 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.