Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8454
Title: Оптимальне керування роботою багатоцехових компресорних стацій з різними типами приводів
Authors: Ковалів, Є. О.
Keywords: компресорна станція
нагнітачі
емпіричні моделі
нейромережа
критерій оптимальності
обмеження
оптимізація
алгоритми
система керування
компрессорная станция
нагнетатели
эмпирические модели
нейросеть
критерий оптимальности
ограничения
оптимизация
алгоритмы
система управления
compressor station
superchargers
trial-and-error models
web of neurons
yardstick of an optimality
limitation
optimization
algorithms
control system
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ковалів, Євстахій Осипович Оптимальне керування роботою багатоцехових компресорних стацій з різними типами приводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів" : Дата захисту 23.12.05 / Є. О. Ковалів. - Івано-Франківськ, 2005. - 245 с. - 161-168.
Abstract: Мета роботи - створення алгоритмів та програмного забезпечення і на цій основі синтез оптимальної системи керування роботою багатоцехових компресорних станцій з різними типами приводів для забезпечення економії енергоресурсів (паливного газу та електроенергії). Відповідно до поставленої мети задачі дослідження є такими: • аналіз задачі оптимального керування процесом компримування природного газу для обґрунтування та вибору напрямку дослідження; • дослідити ГПА як об'єкт керування для виявлення вхідних та вихідних величин і формування обмежень на технологічні параметри ГПА; • провести експериментальні дослідження на КС і на цій основі побудувати адекватну процесу компримування природного газу математичну модель; • формалізувати задачу оптимального керування роботою багатоцехових компресорних станцій з різними типами приводів, розробити методику її розв'язку та синтезувати алгоритми функціювання оптимальної системи процесом компримування природного газу; • синтезувати оптимальну систему керування роботою багатоцехових компресорних станцій з різними типами приводів та оцінити її ефективність.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8454
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d269.pdf18.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.