Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8459
Title: Розробка установки автоматизованого контролю якості обсадних труб
Authors: Козоріз, А. В.
Keywords: неруйнівний контроль
дефектоскопія
овальність
ексцентриситет
обсадні труби
акустичний контроль
контроль труб
неразрушающий контроль
дефектоскопия
овальность
эксцентриситет
обсадные трубы
акустический контроль
контроль труб
casing strings
non-destructive testing
casing pipe
ovality
eccentricity
defect
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Козоріз, Андрій Володимирович Розробка установки автоматизованого контролю якості обсадних труб : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 04.07.03 / А. В. Козоріз. - Івано-Франківськ, 2003. - 153 с. - 136-148.
Abstract: Мета роботи полягає в розробці нових та вдосконаленні існуючих методів та засобів автоматизованого контролю стальних обсадних труб та способів їх реалізації в умовах баз виробничого обслуговування перед спуском СОТ в свердловину. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати причини відмов СОТ в складі обсадних колон та визначити основні параметри, які впливають на працездатність обсадної колони; - аналітично визначити основні параметри комплексного автоматизованого контролю обсадних труб; - дослідити нові способи і методи контролю якості стальних обсадних труб; - розробити методики експериментальних досліджень по встановленню основних параметрів комплексного автоматизованого контролю СОТ та дослідити характер зв'язків між інформативними параметрами акустичного контролю й основними характеристиками дефектів, що виявляються в процесі автоматизованого контролю COT; - розробити і впровадити у виробництво комплекс технічних засобів та технологій автоматизованого контролю основних параметрів, що визначають працездатність COT.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8459
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d217.pdf7.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.