Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8814
Title: Удосконалення методів зменщення техногенного забруднення грунтового середовища
Authors: Люта, О. В.
Keywords: ґрунтове середовище
забруднення
мінеральні добрива
концентрація
математичні моделі
міграція
вимивання
капсулювання
почвенная среда
загрязнение
минеральные удобрения
концентрация
математические модели
миграция
вымывание
капсулирование
ground environment
pollution
mineral fertilizers
concentration
mathematical model
migration
washing out
capsulation
Issue Date: 2009
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Люта, Оксана Володимирівна Удосконалення методів зменщення техногенного забруднення грунтового середовища : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 15.10.09 / О. В. Люта. - Івано-Франківськ, 2009. - 174 с. - 144-164.
Abstract: Метою роботи є удосконалення методів зменшення антропогенного навантаження на ґрунтове середовище і забруднення підземних вод азотними мінеральними добривами на основі запропонованих теоретичних закономірностей процесу їх проникнення вглиб ґрунту та створення капсульованих мінеральних добрив з регульованим вивільненням компонентів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - виконати критичний аналіз літератури з проблем забруднення ґрунтового середовища та підземних вод компонентами мінеральних добрив; - визначити шляхи зменшення забруднення навколишнього середовища від застосування азотних мінеральних добрив; - розробити методику на основі математичного моделювання для прогнозування процесу проникнення компонентів добрив вглиб ґрунтового середовища залежно від грунтово-кліматичних умов середовища та потреб рослин; - експериментально дослідити процес проникнення компонентів добрив вглиб ґрунтового середовища залежно від умов навколишнього середовища; - удосконалити шляхи регулювання вивільнення цільових компонентів із полімерних капсул в залежності від властивостей полімерного покриття і pH середовища. Об’єкт дослідження - процеси забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами та умови їх запобігання. Предмет дослідження - теоретичні закономірності процесу забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами та їх експериментальна перевірка; регульоване вивільнення цільового компоненту із капсульованих добрив. Методи дослідження. Дослідження проводились на розроблених нами експериментальних установках, що моделюють ґрунтове природне середовище. В роботі використовуються аналітичні методи із застосуванням сучасної контрольно-вимірювальної техніки. Для визначення концентрації під час дослідження міграції компонентів добрив у ґрунтовому середовищі та під час дослідження кінетики вивільнення компоненту з капсульованих частинок застосовано іонометричний метод визначення концентрації вивільненої речовини. Обробку експериментальних даних виконували за допомогою комп’ютерної техніки і прикладних програмних пакетів (Excel, Grapher).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8814
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d341.pdf6.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.