Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8840
Title: Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств
Authors: Мазур, І. М.
Keywords: виробничі потужності
ефективність виробництва
виробнича система
фактори виробництва
трьохрівнева система показників ефективності виробництва
производственные мощности
факторы производства
трёхуровневая система показателей эффективности производства
production capacities
efficiency of production
production system
factors of the production
three-level system of indexes of production efficiency
Issue Date: 2008
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мазур, Ірина Михайлівна Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 21.04.08 / І. М. Мазур. - Івано-Франківськ, 2008. - 123 с. - 247-269.
Abstract: Мета дисертаційної роботи полягає у розробці теоретичних і методичних положень підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств шляхом управління використанням виробничих потужностей.Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання таких завдань: - обґрунтувати теоретичні, методичні і практичні положення щодо визначення «виробничої потужності» та її видів в умовах нафтогазовидобування; - запропонувати методичні основи формування трьохрівневої системи показників ефективності функціонування нафтогазовидобувних підприємств та їх виробничих потужностей; - розробити систему оцінки впливу регулювання виробничих потужностей на ефективність промислових підприємств; - провести пошук резервів зростання виробничих потужностей в умовах обмеженого ресурсного забезпечення та наявної інфраструктури нафтогазовидобувних підприємств; - здійснити декомпозицію робіт з формування і використання виробничих потужностей для оцінки їх економічної ефективності та забезпечення джерел фінансування; - обґрунтувати методичні положення визначення економічної ефективності організаційно-технологічних заходів, які впливають на формування і використання виробничих потужностей; - розробити концепцію функціонування нафтогазовидобувних підприємств для визначення особливостей внутрішніх та зовнішніх взаємодій і зв’язків у межах вертикально-інтегрованих компаній, що впливають на ефективність виробництва.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8840
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d327.pdf22.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.