Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8863
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМацьків, Р. Т.-
dc.date.accessioned2022-01-18T09:41:49Z-
dc.date.available2022-01-18T09:41:49Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationМацьків, Романа Тарасівна Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.12.11 / Р. Т. Мацьків. - Івано-Франківськ, 2011. - 196 с. - 227-248.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8863-
dc.description.abstractМетою роботи є розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання CM як скла¬дника моторних палив. Для досягнення поставленої мети були сформовані такі основні завдання: -провести аналіз сучасного стану процесів і устаткування для екологі¬чно безпечного використання CM, динаміки шкідливого впливу відхідних га¬зів ДВЗ автомобільного транспорту на довкілля та шляхів зменшення цього впливу; - розробити екологічно безпечні технологічні процеси і устаткування вико-ристання CM як складника моторних палив на основі досліджень фізико- технічних властивостей сумішей CM з моторними паливами для ДВЗ та встанови¬ти оптимальний вміст CM у цих сумішах; - розробити методи і дослідне устаткування, на якому виконати експериме¬нтальні дослідження екологічних і експлуатаційних показників роботи ДВЗ на сумішах CM з товарними бензинами та дизельними паливами; - удосконалити методологію прогнозування розповсюдження в ґрунті шкід¬ливих компонентів, що викидаються з відхідними газами ДВЗ автомобільного транспорту; - провести промислову апробацію розроблених процесів та устаткування для використання CM як альтернативного моторного палива та економічно оціни¬ти одержані результати. Об’єкт дослідження - технологічні процеси утворення та використання в ДВЗ сумішей CM з товарними бензинами та дизельним паливом. Предмет дослідження - методи та засоби застосування CM, як складника альтернативних моторних палив.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківськuk_UA
dc.subjectсоціальна відповідальність відокремлених структурних підрозділівuk_UA
dc.subjectтрансрегіональних господарюючих структурuk_UA
dc.subjectгармонізація інтересівuk_UA
dc.subjectсоціальні інвестиціїuk_UA
dc.subjectсоціальний діалогuk_UA
dc.subjectмісцеві громадиuk_UA
dc.subjectнефінансова звітністьuk_UA
dc.subjectocial responsibility of separate organization departments of transregional economicuk_UA
dc.subjectentitiesuk_UA
dc.subjectharmonization of interestsuk_UA
dc.subjectsocial investmentsuk_UA
dc.subjectsocial dialogueuk_UA
dc.subjectlocal communitiesuk_UA
dc.subjectnon-financial reportinguk_UA
dc.titleУправління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексуuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d418.pdf17.45 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.