Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8908
Title: Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин
Authors: Мартинюк, Д. М.
Keywords: породоруйнівний інструмент
бурове долото
бурильна головка
полікристалічний алмазний різець
вибійний двигун
похило-скерована свердловина
горизонтальна свердловина
породоразрушающий инструмент
буровое долото
бурильная головка
поликристаллический алмазный резец
забойный двигатель
наклонно-направленная скважина
горизонтальная скважина
rock cutting tool
drilling bit
core bit
polycrystalline diamond compact cutter
downhole motor
directional well
horizontal well
Issue Date: 2006
Publisher: Київ
Citation: Мартинюк, Дмитро Михайлович Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 15.03.07 / Д. М. Мартинюк. - К., 2006. - 235 с. - 184-195.
Abstract: Метою роботи є підвищення ефективності буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин шляхом вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії. Основні задачі дослідження: 1. Аналіз впливу енергоємності буріння породоруйнівними інструментами з полікристалічними алмазними різцями на техніко-економічні показники будівництва похило-скерованих і горизонтальних нафтогазових свердловин. 2. Математичне обґрунтування конструкції робочої частини долота з пониженою енергоємністю буріння. 3. Експериментальні дослідження залежності енергетичних параметрів буріння від форми профілю різальної частини та кількості лопатей долота. 4. Розробка робочої математичної моделі для розрахунку раціональної форми різальної частини долота стосовно заданих умов застосування. 5. Розробка і промислові випробування породоруйнівних інструментів, оснащених ПАР, з пониженою енергоємністю буріння при будівництві похило-скерованих і горизонтальних свердловин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8908
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d293.pdf351.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.