Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСередюк, Д. О.-
dc.date.accessioned2022-05-03T07:26:39Z-
dc.date.available2022-05-03T07:26:39Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationСередюк, Денис Орестович Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 02.11.12 / Д. О. Середюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 195 с. - 160-175.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8932-
dc.description.abstractМета роботи полягає у вирішенні науково-прикладного завдання забезпечення єдності вимірювань об'єму та об'ємної витрати природного газу шляхом вдосконалення методів, пристроїв та розроблення нормативної бази забезпечення оцінювання відповідності метрологічних характеристик засобів для обліку природного газу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - провести аналіз сучасного стану науково-технічного і нормативного забезпечення оцінювання відповідності метрологічних характеристик витратовимірювальної техніки для обліку природного газу; - здійснити теоретичні дослідження фізичних процесів в еталонних витратовимірювальних установках для розробки напрямків вдосконалення їх метрологічних і технічних характеристик; - розробити методику визначення коефіцієнтів вагомості для визначення комплексного показника якості витратовимірювальної техніки для розрахунку рівня якості робочих вимірювальних засобів при оцінювання їх відповідності; - обґрунтувати і здійснити апробацію процедури міждержавних звірень національних еталонів одиниць об'єму та об'ємної витрати газу за участю державного первинного еталона України; - вдосконалити методологію передавання одиниці об'ємної витрати газу від державного первинного еталона до вторинних еталонів і еталонів передавання; - розробити напрями технічного вдосконалення робочих еталонів витратовимірювальної техніки; - розробити додаток до технічного регламенту на лічильники газу, який нормативно повинен забезпечити методику оцінювання відповідності лічильників згідно доказової бази, яка конкретизована в національних стандартах України; - розробити та впровадити нові нормативні документи для реалізації метрологічної атестації, повірки і звірень еталонів об'єму та об'ємної витрати газу. Об'єктом дослідження є процес забезпечення єдності вимірювання кількості природного газу шляхом відтворення і передавання одиниці об'єму та об'ємної витрати газу до робочих засобів вимірювальної техніки. Предметом дослідження є наукова, нормативна та технічна база забезпечення оцінювання відповідності метрологічних характеристик вимірювальної техніки об'єму та об'ємної витрати природного газу.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківськuk_UA
dc.subjectеталонна витратовимірювальна установкаuk_UA
dc.subjectкореляційний аналізuk_UA
dc.subjectлічильник газуuk_UA
dc.subjectоцінювання відповідностіuk_UA
dc.subjectкомплексний показник якостіuk_UA
dc.subjectміждержавні звіренняuk_UA
dc.subjectпередавання одиниціuk_UA
dc.subjectпохибка вимірюваньuk_UA
dc.subjectreference vytratovymiiyuvalna installationuk_UA
dc.subjectcorrelation analysisuk_UA
dc.subjectgas meteruk_UA
dc.subjectconformity assessmentuk_UA
dc.subjectcomprehensive indicator of qualityuk_UA
dc.subjectinternational comparisonsuk_UA
dc.subjectthe transmission unit measurementsuk_UA
dc.titleУдосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газуuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d446.pdf314.31 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.