Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8939
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСерженьга, О. В.-
dc.date.accessioned2022-06-14T06:55:20Z-
dc.date.available2022-06-14T06:55:20Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationСерженьга, Оксана Володимирівна Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 30.11.07 / О. В. Серженьга. - Івано-Франківськ, 2007. - 189 с. - 175-189.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8939-
dc.description.abstractРозробити методологічну основу оцінки характеру насичення пластів-колекторів і створити рекомендації для розподілу продуктивних колекторів на газонасичені і нафтонасичені в процесі дослідження у відкритому стовбурі свердловини, ґрунтуючись на результатах інтерпретації даних методу ВІКІЗ. Задачі дослідження. > провести аналіз вивченості, геологічної і тектонічної будови досліджуваного району, і розкрити чинники, які створюють проблеми у визначенні положення газонафтового контакту в покладах, приурочених до юрських відкладів ЗСНГП; > з'ясувати ефективність методу ВІКІЗ у процесі вивчення присвердловинного простору і визначення параметрів геоелектричної моделі колекторів; > оцінити вплив типу флюїду, який насичує пори колекторів, на геоелектричні параметри присвердловинної зони за результатами інтерпретації даних методу ВІКІЗ; > провести порівняння результатів інтерпретації методу ВІКІЗ і способу повторного нейтронного каротажу (ПНК) під час визначення положення ГНК; > створити геолого-геофізичну модель присвердловинної зони, яка б дозволяла за результатами інтерпретації даних методу ВІКІЗ розподіляти продуктивні колектора на газонасичені і нафтонасичені. Об'єкт дослідження. "Водоплавні" нафтогазоконденсатні поклади, які примикають до юрського горизонту, на Харампурському і Кинському родовищах ПУР-Тазовської нафтогазоносної області. Предмет дослідження. Геоелектричні неоднорідності, які утворюються у присвердловинному просторі під час буріння свердловини в процесі витіснення від стінок свердловини газоконденсату, нафти і пластової води фільтратом промивальної рідини. Фактичні матеріали і методи дослідження. У роботі використані результати оброблення даних комплексних геофізичних досліджень більш як 50 розвідувальних і експлуатаційних свердловин Харампурського родовища і 30 розвідувальних і експлуатаційних свердловин Кинського родовища. Дослідження у розвідувальних свердловинах проводилися в 1970-80-ті роки. Буріння і дослідження в експлуатаційних свердловинах проводилися в 2002-2004 роки.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківськuk_UA
dc.subject«водоплавні» нафтогазоконденсатні покладиuk_UA
dc.subjectюрський горизонтuk_UA
dc.subjectприсвердловинна зонаuk_UA
dc.subjectгеоелектричні параметриuk_UA
dc.subjectфізико-хімічні властивості пластового флюїдуuk_UA
dc.subjectгазонафтовий контактuk_UA
dc.subjectводонафтовий контактuk_UA
dc.subjectфізико-геологічна модель присвердловинної зониuk_UA
dc.subject«водоплавающие» нефтегазоконденсатные залежиuk_UA
dc.subjectюрский горизонтuk_UA
dc.subjectирискважинная зонаuk_UA
dc.subjectгеоэлектрические параметрыuk_UA
dc.subjectфизико-химические свойства пластового флюидаuk_UA
dc.subjectгазонефтяной контактuk_UA
dc.subjectводонефтяной контактuk_UA
dc.subjectфизико-геологическая модель прискважинной зоныuk_UA
dc.subjectbottom water-drive oil and gas condensate reservoirsuk_UA
dc.subjectJurassic bedrockuk_UA
dc.subjectwell bore zoneuk_UA
dc.subjectgeoelectrical parametersuk_UA
dc.subjectphysicochemical properties of formation fluiduk_UA
dc.subjectgas-oil contactuk_UA
dc.subjectoil-water contactuk_UA
dc.subjectnear-well zone physic-geological modeluk_UA
dc.titleНауково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d314.pdf330.45 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.