Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8954
Title: Підвищення екологічної безпеки на об'єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів
Authors: Наслєднікова, М. А.
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Наслєднікова, Майя Анатоліївна Підвищення екологічної безпеки на об'єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 18.10.11 / М. А. Наслєднікова. - Івано-Франківськ, 2011. - 191 с. - 136-145.
Abstract: Мета роботи : розробка та впровадження у практику методів та засобів для зменшення впливу на довкілля шкідливих речовин на об'єктах переробки і вберігання нафти і нафтопродуктів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - провести дослідження і зробити аналіз причин викидів забруднень в навколишні середовище на підприємствах нафтопереробної промисловості; - провести аналітичні дослідження атмосферного повітря викидами випаровувань із резервуарів і спалюванні газу при переробці нафти та розробити математичні моделі: - установити закономірності розсіювання викидів нафтопродуктів у довкілля на основі реалізації математичної моделі; - розробити заходи та методи для зменшення викидів із резервуарів зберігання нафтопродуктів. Об'єкт дослідження: вплив на довкілля об'єктів переробки та зберігання нафти і нафтопродуктів. Предмет дослідження: методи та засоби забезпечення екологічної безпеки в регіонах розташування нафтопереробних підприємств.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8954
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d411.pdf100.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.