Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПендерецький, О. В.-
dc.date.accessioned2022-12-08T10:20:11Z-
dc.date.available2022-12-08T10:20:11Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationПендерецький, Орест Володимирович Оцінка екологічної ситуації в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : в 2 т. : Дата захисту 12.10.05 / О. В. Пендерецький. - Івано-Франківськ, 2005. - 318 с. : 188-202.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8965-
dc.description.abstractМета роботи - розробити науково-теоретичні методи визначення сучасної екологічної ситуації (екологічного аудиту території) в зоні впливу Бурштинської ТЕС та заходів по захисту довкілля і здоров’я людей. Задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети: 1. Виконати порівняльний аналіз існуючих методів визначення сучасної екологічної ситуації та створити модель і технологію екологічного аудиту території. 2. Провести експериментальні дослідження - польові експедиційні та аналітичні роботи для визначення закономірностей розповсюдження забруднюючих речовин від Бурштинської ТЕС та їх впливу на природні ландшафти і їх компоненти - грунти, поверхневі води і донні відклади, атмосферне повітря, опади снігу та ґрунтові води. 3. Виконати комп’ютерне картографічне та математичне моделювання і прогноз стану довкілля з використанням новітніх ГІС - технологій. 4. Скласти карту сучасної екологічної ситуації та екологічного стану геоекоситем для організації моніторингу довкілля адміністративного району. 5. Запропонувати організаційні і технологічні заходи та технічні засоби для покращення стану довкілля у зоні функціонування потужного техногенно небезпечного енергетичного об’єкту. Об’єктом досліджень є техногенний вплив Бурштинської ТЕС на природні геоекосистеми Поділля, Прикарпаття та долини р. Дністра. Предмет досліджень - визначення екологічної ситуації на території впливу екологічно небезпечного потужного енергетичного об’єкту. Теоретико - методологічну основу дисертаційного дослідження складають принципи системного аналізу складних природно - антропогенних геоекосистем,uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківськuk_UA
dc.subjectекологічний аудитuk_UA
dc.subjectекологічний моніторингuk_UA
dc.subjectеколого-техногеохімічні картиuk_UA
dc.subjectгеохімічні коефіцієнти та показникиuk_UA
dc.subjectсумарні показники забрудненняuk_UA
dc.subjectпрогноз розвитку екологічної ситуаціїuk_UA
dc.subjectэкологический аудитuk_UA
dc.subjectэкологический мониторингuk_UA
dc.subjectэколого-техногеохимические картыuk_UA
dc.subjectгеохимические коэффициенты и показателиuk_UA
dc.subjectсуммарные показатели загрязненияuk_UA
dc.subjectпрогноз развития экологической ситуацииuk_UA
dc.subjectecological audituk_UA
dc.subjectecological monitoringuk_UA
dc.subjectecological and technogeochemical mapsuk_UA
dc.subjectgeochemical coefficients and indicesuk_UA
dc.subjecttotal indices of contaminationuk_UA
dc.subjectprognosis of development of ecological situationuk_UA
dc.titleОцінка екологічної ситуації в зоні впливу Бурштинської теплової електростанціїuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d266.pdf45.5 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.