Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8971
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПістракевич, О. В.-
dc.date.accessioned2022-12-09T09:50:23Z-
dc.date.available2022-12-09T09:50:23Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПістракевич, Олена Володимирівна Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 10.07.15 / О. В. Пістракевич. - К., 2015. - 202 с. - 173-193.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8971-
dc.description.abstractМетою дисертаційної роботи є розкриття теоретико-методологічних засад становлення і розвитку інституційної системи Європейського Союзу та обґрунтуванні можливостей застосування цього досвіду в процесі реформування національної системи державного управління в Україні. Для досягнення мети були сформульовані такі завдання: - здійснити аналіз сучасних теорій, концепцій і підходів до розуміння процесу становлення інституційної системи Європейського Союзу та її ролі в євроінтеграційних процесах; - узагальнити досвід функціонування інституційної системи ЄС в процесі реалізації політики розширення; - розкрити сутність, призначення та особливості основних інституцій Європейського Союзу як результату поступального розвитку інституційної системи; - уточнити зміст діяльності допоміжних інституцій Європейського Союзу в процесі його розширення; - виявити особливості становлення, розвитку та функціонування інституцій нових держав-членів Європейського Союзу в процесах європейської інтеграції; - охарактеризувати зміст процесу вироблення політики в Європейському Союзі та прийняття рішень як досвіду законотворення для України. Об’єкт дослідження - сучасна інституційна система Європейського Союзу як основа європейського врядування. Предмет дослідження - становлення та розвиток інституційної системи Європейського Союзу в умовах розширення.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКиївuk_UA
dc.subjectєвропейська інтеграціяuk_UA
dc.subjectінституції Європейського Союзуuk_UA
dc.subjectінституційна система ЄСuk_UA
dc.subjectрозширення ЄСuk_UA
dc.subjectЄвропейська Радаuk_UA
dc.subjectРадаuk_UA
dc.subjectЄвропейська Комісіяuk_UA
dc.subjectЄвропейський Парламентuk_UA
dc.subjectрегуляторна політикаuk_UA
dc.subjectвироблення політикиuk_UA
dc.subjectевропейская интеграцияuk_UA
dc.subjectинституции Европейского Союзаuk_UA
dc.subjectинституционная система ЕСuk_UA
dc.subjectрасширение ЕСuk_UA
dc.subjectЕвропейский Советuk_UA
dc.subjectСоветuk_UA
dc.subjectЕвропейская Комиссияuk_UA
dc.subjectЕвропейский Парламентuk_UA
dc.subjectрегуляторная политикаuk_UA
dc.subjectвыработка политикиuk_UA
dc.subjectEuropean integrationuk_UA
dc.subjectinstitutes of European Unionuk_UA
dc.subjectinstitutional system of EUuk_UA
dc.subjectenlargement of EUuk_UA
dc.subjectEuropean Counciluk_UA
dc.subjectCounciluk_UA
dc.subjectEuropean Commissionuk_UA
dc.subjectEuropean Parliamentuk_UA
dc.subjectregulatory policyuk_UA
dc.subjectnolicv-makinguk_UA
dc.titleІнституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширенняuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d548.pdf12.57 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.