Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПопович, О. В.-
dc.date.accessioned2022-12-09T12:43:05Z-
dc.date.available2022-12-09T12:43:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationПопович, Ольга Василівна Удосконалення акустичних методів визначення типів та розмірів дефектів металоконструкцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.11.16 / О. В. Попович. - Івано-Франківськ, 2016. - 139 с. : іл., рис. - 118-128.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8972-
dc.description.abstractМетою дисертаційної роботи є вирішення актуальної науково-практичної задачі в галузі акустичних методів неруйнівного контролю - підвищення чутливості та інформативності ультразвукового контролю для визначення типу та розмірів виявлених дефектів металоконструкцій довготривалої експлуатації. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку методів та засобів ультразвукового контролю металоконструкцій для визначення їх фактичного технічного стану; - провести теоретичні дослідження з метою розроблення методу вибору параметрів п’єзоелектричних перетворювачів (ПЕП) ультразвукових фазованих решіток (УЗФР) та оброблення дефектоскопічної інформації для ідентифікації типу та розмірів дефектів порушення суцільності металоконструкцій; - виконати експериментальні дослідження удосконаленого методу визначення типу та розмірів дефектів металоконструкцій; -провести порівняльні випробування розробленого та діючого стандартизованого методів ультразвукової дефектоскопії та виконати апробацію запропонованої технології. Об’єктом досліджень є процес контролю технічного стану металоконструкцій тривалого експлуатування. Предметом дослідження є методи і засоби ультразвукового контролю металоконструкцій за допомогою технології УЗФР.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківськuk_UA
dc.subjectультразвуковий контрольuk_UA
dc.subjectп’єзоелектричний перетворювачuk_UA
dc.subjectультразвукові фазовані решіткиuk_UA
dc.subjectкласифікація дефектівuk_UA
dc.subjectметалоконструкціїuk_UA
dc.subjectультразвуковой контрольuk_UA
dc.subjectпьезоэлектрический преобразовательuk_UA
dc.subjectультразвуковые фазированные решеткиuk_UA
dc.subjectклассификация дефектовuk_UA
dc.subjectметаллоконструкцииuk_UA
dc.subjectultrasonic controluk_UA
dc.subjectpiezoelectric transduceruk_UA
dc.subjectultrasonic phased arrayuk_UA
dc.subjectdefect classificationuk_UA
dc.subjectmetal constructionuk_UA
dc.titleУдосконалення акустичних методів визначення типів та розмірів дефектів металоконструкційuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d592.pdf9.69 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.