Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9131
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРудко, В. П.-
dc.date.accessioned2023-07-05T08:36:18Z-
dc.date.available2023-07-05T08:36:18Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationРудко, Василь Петрович Забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 01.07.05 / В. П. Рудко. - Івано-Франківськ, 2005. - 144 с. - 133-144.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9131-
dc.description.abstractМета роботи - розробка ефективних методів оцінки технічного стану магістральних газопроводів в зсувонебезпечних гір¬ських умовах. Відповідно до мети були поставлені такі задачі: 1. Дати оцінку загального поля напружень масивів гірських порід по тра¬сах трубопроводів, відслідкувати його динаміку та спрогнозувати розвиток геологічних процесів. 2. Визначитр допустимий рівень довільно орієнтованого навантаження на трубу в області сповзання ґрунту. 3. Дослідити особливості впливу перевантажень трубної сталі 17Г1С при зсувах ґрунтів на їх пружні та втомні характеристики. 4. Дослідити вплив наклепаного при перевантаженнях матеріалу на ста¬тичну та циклічну тріщиностійкість трубопроводів. 5. Провести оцінку експлуатаційного окрихчення матеріалу трубопрово¬дів, обумовленого наклепом і пошкоджуваністю металу в вершині тріщини при циклічних і разових перевантаженнях, впливом робочого середовища та деформаційним старінням. 6. Вивчити доцільність проведення оцінки залишкової міцності магістра¬льних трубопроводів з тріщинами за ^ -критерієм. 7. Дослідити вплив тривалої експлуатації магістральних газопроводів на механічні властивості (деградацію) трубної сталі 17Г1С.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківськuk_UA
dc.subjectмагістральний трубопровідuk_UA
dc.subjectприродне імпульсне електромагнітне поле Землі (ПІЕМПЗ)uk_UA
dc.subjectнапружено-деформований станuk_UA
dc.subjectв’язкість руйнуванняuk_UA
dc.subjectциклічна тріщиностійкістьuk_UA
dc.subjectкритичний коефіцієнт інтенсивності напруженьuk_UA
dc.subjectδк -критерійuk_UA
dc.subjectмагистральный трубопроводuk_UA
dc.subjectестественное импульсное электромагнитное поле Земли (ЕИЭМПЗ)uk_UA
dc.subjectнапряженно-деформированное состояниеuk_UA
dc.subjectвязкость разрушенияuk_UA
dc.subjectциклическая трещиностойкостьuk_UA
dc.subjectкритический коэффициент интенсивности напряженийuk_UA
dc.subjectδк -критерийuk_UA
dc.subjectmain pipelineuk_UA
dc.subjectnatural impulsive electromagnetic field of Earthuk_UA
dc.subjectdeflection modeuk_UA
dc.subjectfracture toughnessuk_UA
dc.subjectcyclic crack-resistinguk_UA
dc.subjectcritical coefficient of stress intensityuk_UA
dc.subjectδк - criterionuk_UA
dc.titleЗабезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовахuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d262.pdf9.68 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.