Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9234
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКлимчук, І. Я.-
dc.date.accessioned2023-10-18T11:31:45Z-
dc.date.available2023-10-18T11:31:45Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationКлимчук, І. Я. Ефективність еколого-кліматичного та інших моделювань шляхом розподільних обчислень / І. Я. Климчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2021. - № 1. - С. 54-59.uk_UA
dc.identifier.issn2415–3184-
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9234-
dc.description.abstractСучасні наукові моделі потребують значних обчислювальних потужностей і доступу до можливостей суперкомп’ютерів. Для вирішення цієї проблеми використовується система розподільного обчислення BOINC, яка базується на відкритій програмній платформі університету Берклі для GRID обчислень –програмне забезпечення для розподілення між персональними комп’ютерами масиву інформації і подальшого математичного опрацювання. З даною системою працюють безліч університетів світу з багатьох країн для розв’язання поставлених завдань, та сформовані національні центри з розподільних обчислень, до яких входять безліч команд та поодиноких волонтерів. В Україні такий центр носить назву Український національнийгрід (УНГ) і є єдиною дослідницькою національною е-інфраструктуроюУкраїни, яка об’єднює в собі 39 ресурсних центрів науково-дослідних організацій (з них 29 належать НАН України). Інтегрованість УНГ в європейську систему допомагає спільно працювати над глобальними проблемами математики, екології та фізики, використовувати європейські ресурси для опрацювання та зберігання даних.uk_UA
dc.description.abstractModern scientific models require significant computing power and access to the capabilities of supercomputers. The solution to this problem is the Distributed Computing Interface BOINC, based on Berkeleyopen software platform for GRID computing. This is a software for distributing an array of information between personal computers and further mathematical processing. Many universities in the world work with this system to solve problems, and national centers for grid computinghave been established, which include many teams and individual volunteers.In Ukraine, thecenter is called the Ukrainian National Grid (UNG) and is the only research national e-infrastructure in Ukraine, which brings together 39 resource centers of research organizations (29 of which belong to the NAS of Ukraine). UNG’s integration into the European system helps to work together on global problems in mathematics, ecology and physics, useEuropean resources for data processing and storage.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСимфонія фортеuk_UA
dc.subjectрозподільні обчисленняuk_UA
dc.subjectекологічне моделюванняuk_UA
dc.subjectкліматичне моделюванняuk_UA
dc.subjectобчислювальні потужностіuk_UA
dc.subjectсуперкомп’ютерuk_UA
dc.subjectпроектиuk_UA
dc.subjectглобальні проблемиuk_UA
dc.subjectWorld Community Griduk_UA
dc.subjectdistributed computinguk_UA
dc.subjectenvironmental modelinguk_UA
dc.subjectclimate modelinguk_UA
dc.subjectcomputing poweruk_UA
dc.subjectsupercomputeruk_UA
dc.subjectprojectsuk_UA
dc.subjectglobal problemuk_UA
dc.subjectWorld Community Griduk_UA
dc.titleЕфективність еколого-кліматичного та інших моделювань шляхом розподільних обчисленьuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2021. - №1 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8575p.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.