Skip navigation

ISSN: 2519-223X

nung

Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Науковий архів ІФНТУНГ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів та докторантів університету

Разделы

Выберите раздел для просмотра его коллекций.

Архів наукових матеріалів 7893

У фонді містяться електронні наукові матеріали ІФНТУНГ

Видання науково-технічної бібліотеки 82

У фонді містяться бібліографічні видання та матеріали з науково-дослідної роботи НТБ

Інтелектуальна власність 412

У фонді містяться патенти на винахід та на корисну модель ІФНТУНГ