Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1067
Title: Визначення умов подібності при фізичному моделюванні робочого процесу свердловинного струминного насоса
Authors: Паневник, О. В.
Онацко, Р. Г.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Паневник, О. В. Визначення умов подібності при фізичному моделюванні робочого процесу свердловинного струминного насоса / О. В. Паневник, Р. Г. Онацко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 1(10). - С.77-81.
Abstract: Розроблені та теоретично обґрунтовані умови перенесення результатів експериментальних досліджень моделей свердловинних ежекційних систем на повнорозмірні конструкції забійних струминних насосів. Отримано рівняння для визначення масштабних коефіцієнтів, що дозволяють максимально наблизити умови проведення стендових випробувань до промислових. Розглянуто можливість та визначено умови використання в якості силового приводу дослідного стенду динамічних насосів. Показано, що точність проведених експериментальних досліджень прямопропорційна рівню витрат та чисел Рейнольдса в гідравлічних лініях дослідного стенду.
Are designed and the mode of transports of results of experimental studies of models downhole of ejector systems on full-scale constructions bore hole jet pumps are idealizedied justif. The equations for definition of scale coefficients allowing maximum are obtained to approximate conditions of conducting of bench tests to industrial. The opportunity is reviewed and the conditions of use are determined as a power driving of the experimental fixture of dynamic pumps.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1067
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
803p.doc254 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.